Błędy przy relokacji maszyn. Czego się wystrzegać?

Relokacja maszyn to przedsięwzięcie wymagające sporej wiedzy i umiejętności, zastosowania odpowiednich sprzętów, opracowania skrupulatnego planu działania, a przede wszystkim przestrzegania szeregu istotnych zasad bezpieczeństwa. Wszelkie niedociągnięcia czy uchybienia mogą skutkować poważnymi i kosztownymi skutkami. W tym wpisie przedstawiamy najczęściej popełniane błędy przy relokacji maszyn.

Relokacja maszyn wymaga opracowania planu działania

Jednym z podstawowych błędów, jakie mogą być popełnione przy relokacji maszyn, jest zaniechanie opracowania szczegółowego planu działań. W tym przypadku wszelkie przejawy improwizacji mogą sporo kosztować - wysiłku i pieniędzy. Każdy etap procesu powinien być wcześniej przemyślany i zaplanowany. Wszelkie kwestie organizacyjne, takie jak zamówienie specjalistycznych środków transportu, muszą być dopełnione z odpowiednim wyprzedzeniem. Niezbędne sprzęty i narzędzia także należy przygotować wcześniej.

Oprócz tego w planie warto uwzględnić wszelkie ryzyka, a także przewidzieć możliwie jak najwięcej niesprzyjających zdarzeń i zawczasu podjąć stosowne kroki w celu ich przeciwdziałania.

Błędy wynikające z nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa

Wiele błędów wynika podczas relokacji maszyn wynika z niedostosowania się lub pobłażliwego podchodzenia do zasad bezpieczeństwa, które w tym przypadku zawsze powinny stać na pierwszym planie. Oczywiście nie jest to łatwe, szczególnie jeśli nie ma możliwości przerwania pracy zakładu na czas przeprowadzanych czynności z zakresu demontażu czy montażu. Wówczas należy zachować szczególną ostrożność, aby żaden z pracowników nie był narażony na zagrożenia.

Rażącym błędem jest brak odpowiedniego oznaczania i odgrodzenia terenu, na którym będzie przeprowadzany demontaż. Do wielu niekorzystnych sytuacji może dojść również w przypadku niestabilnego gruntu, realizacji pracy przy niesprzyjających warunkach pogodowych czy brak zasobów, a więc maszyn, urządzeń i akcesoriów, niezbędnych do bezpiecznego przeprowadzenia poszczególnych czynności.

Relokacja maszyn tylko z doświadczoną firmą

Relokacja maszyn wymaga doświadczenia i wiedzy. Realizacja tego rodzaju prac we własnym zakresie, a więc przez osoby niemające stosownych umiejętności, to poważny błąd. Ciężkie, zaawansowane maszyny czy skomplikowane urządzenia łatwo mogą ulec uszkodzeniu podczas nieumiejętnie wykonanego demontażu czy nieostrożnego transportu. Zadania z tego zakresu zawsze należy oddać w ręce fachowców.

Potrzebujesz profesjonalnego wsparcia przy relokacji maszyn? Skorzystaj z usług naszej firmy.

Wróć do bloga
Katalog realizacje
Katalog z realizacjami

Zapraszamy do pobrania specjalnie przygotowanego katalogu naszych realizacji

Pracowaliśmy dla
Loga firm