Dlaczego demontaż i montaż maszyn powinien przebiegać pod okiem ekspertów?

Rozbudowa przedsiębiorstwa wiąże się z zakupem nowych maszyn lub przeniesieniem dotychczasowych maszyn z jednego miejsca do drugiego. Montaż i demontaż maszyn przemysłowych to zwykle skomplikowana operacja, która wymaga dokładnego zaplanowania całego procesu. Zarówno demontaż, jak i montaż powinien być przeprowadzony według ściśle określonych kryteriów i zgodnie z zaleceniami producenta. Jest to zadanie wymagające dużej wiedzy i doświadczenia. Nawet najmniejszy błąd może stwarzać niebezpieczeństwo dla pracowników lub powodować przestoje i opóźnienia w produkcji.

Wiedza, doświadczenie i odpowiednie przygotowanie!

Współczesne maszyny przemysłowe cechują się dość skomplikowaną konstrukcją złożoną z delikatnych mechanizmów, dlatego usługę demontażu i montażu dobrze jest powierzyć profesjonalnej firmie. Firmy relokacyjne przeprowadzają montaż według ściśle określonych kryteriów i zgodnie z zaleceniami producenta. Mają także rozległe doświadczenie, kwalifikacje i umiejętności praktyczne. Co więcej, dysponują również odpowiednim zapleczem technologicznym oraz logistycznym do przeprowadzania tego rodzaju prac.

Zarówno demontaż, jak i montaż maszyn przemysłowych wymaga wykorzystania dodatkowego sprzętu. Do tego celu wykorzystywane są głównie dźwigi samojezdne, suwnice mobilne, rolki transportowe oraz platformy i wózki widłowe. Dzięki temu relokacje maszyn i całych linii produkcyjnych realizowane są kompleksowo w możliwe najkrótszym czasie. A jak wiadomo, każdy dodatkowy dzień poświęcony na demontaż, przeniesienie linii technologicznej i jej montaż oznacza realne straty dla kontrahenta.

Jak powinien być przeprowadzony prawidłowy demontaż maszyn?

Demontaż maszyn przemysłowych to procedura wymagająca całkowitego zaangażowania zespołu oraz zachowania najwyższej ostrożności celem ochrony mienia klienta. Ma to szczególnie duże znaczenie w obliczu faktu, że współcześnie stosowane urządzenia produkcyjne charakteryzują się często niezwykle skomplikowaną konstrukcją, a jednocześnie delikatnymi mechanizmami. Podczas demontażu maszyn powinna być sporządzona drobiazgowa dokumentacja z opisem urządzenia wraz z uwzględnieniem podzespołów, które na czas transportu należy od maszyny odłączyć. Kolejnym krokiem jest oczyszczanie poszczególnych części i ich bezpieczne spakowanie na czas przewozu do nowej lokalizacji.

O czym pamiętać przy montażu maszyn przemysłowych?

Rozmieszczenie i montaż urządzeń w miejscu docelowym to ostatni etap relokacji maszyn. Etap ten obejmuje nie tylko montaż, ale także podłączenie elektryczne, pneumatyczne czy hydrauliczne. Poprawne podłączenie i niezbędne instalacje odgrywają niezwykle istotną rolę. Dla zapewnienia ochrony przed porażeniem elektrycznym należy maszynę uziemić lub zerować. Warto także wiedzieć, że każda maszyna przemysłowa jest inna, stąd też różne są działania prowadzone podczas ich montażu.

Profesjonalny montaż maszyn zawsze musi być poprzedzony oględzinami oraz pomiarami stanowiska przeznaczenia, co pozwala na dokładne pozycjonowanie maszyny oraz jej prawidłowe podłączenie i uruchomienie. Podczas prac montażowych bardzo ważne jest przeprowadzenie testów zasilania oraz wyważenia maszyn.

Wróć do bloga
Katalog realizacje
Katalog z realizacjami

Zapraszamy do pobrania specjalnie przygotowanego katalogu naszych realizacji

Pracowaliśmy dla
Loga firm