Ile trwa relokacja - jak obliczyć czas realizacji projektu?

Relokacje maszyn bardzo często są przedsięwzięciami niezwykle skomplikowanymi logistycznie, zwłaszcza gdy przewożonych urządzeń jest wiele lub są wśród nich ładunki wielkogabarytowe – a jeśli obydwa te zjawiska występują równocześnie, możemy mówić o ogromnym strategicznym wyzwaniu, wymagającym skrupulatnego planu i jego perfekcyjnej realizacji. Nie jest to więc czynność, którą należy wykonywać w pośpiechu. Z drugiej strony, zleceniodawcy zależy na tym, by przewożone maszyny jak najszybciej powróciły do pracy – opóźnienia wiążą się często ze stratami lub dodatkowymi kosztami. Wszystko to sprawia, że niezwykle ważne jest opracowanie dokładnego projektu relokacji. Ma to miejsce na długo przed dniem, na który usługa jest zaplanowana i pozwala przewidzieć, ile zajmie ona czasu, jak optymalnie ją przeprowadzić, jaki sprzęt będzie potrzebny w tym konkretnym przypadku oraz ilu pracowników wyznaczyć do tego zadania. 

Co ma wpływ na czas trwania relokacji maszyn? 

Ponieważ każde zlecenie jest inne, przed wykonaniem projektu nie da się stwierdzić, ile potrwa relokacja maszyn. Wpływ na to bardzo wiele zróżnicowanych czynników, z których prawdopodobnie najważniejszym są same maszyny. Ich rodzaj i związany z nim stopień skomplikowania decyduje o tym, jak długo potrwa ich demontaż – najprostsze wystarczy jedynie odłączyć od źródła zasilania, ale w wielu przypadkach trzeba z ogromną ostrożnością rozłożyć je na prostsze elementy, każdemu z nich zapewniając odpowiednie warunki na czas transportu. Tak samo wygląda sprawa z instalacją: czas ponownego montażu zależy od typu i modelu maszyny. Również wrażliwość maszyn jest istotna, ponieważ rozłożenie, przeniesienie, a także sam transport delikatnych części może potrwać dłużej. 

Kolejnym czynnikiem jest wielkość przewożonych urządzeń. Im są większe oraz cięższe, tym więcej sprzętu i środków transportu trzeba użyć, aby móc pozwolić sobie na ich transport (niezwykle kłopotliwe są pod tym względem największe urządzenia, na przykład dźwigi). To samo tyczy się ilości maszyn. Tu dochodzimy do niezwykle istotnej kwestii finansowej. Na czas realizacji zlecenia ogromny wpływ ma przeznaczony na nie budżet. Więcej pracowników, a przede wszystkim więcej pojazdów, to znacznie szybsza praca, szczególnie w sytuacji, gdy maszyn jest wiele i trzeba kilkakrotnie powtarzać trasę, aby przewieźć je wszystkie. Niestety, że są to również wyższe koszty. Można więc w dużym uproszczeniu stwierdzić, że czas trwania relokacji maszyn jest zależny przede wszystkim od rodzaju i ilości ładunku, budżetu, a także oczywiście odległości pomiędzy punktem startowym a miejscem, do którego ma zostać dostarczony ładunek. 

Wróć do bloga
Katalog realizacje
Katalog z realizacjami

Zapraszamy do pobrania specjalnie przygotowanego katalogu naszych realizacji

Pracowaliśmy dla
Loga firm