Jakie kroki poprzedzają złomowanie zużytych maszyn i urządzeń?

Złomowanie zużytych maszyn i urządzeń to proces, który pozwala na pozbycie się niepotrzebnych już elementów oraz ich prawidłowe przetworzenie w celu odzysku surowców. Złomowanie jest procedurą, która musi być przeprowadzana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi i normami ekologicznymi.

Pierwszym krokiem jest zidentyfikowanie maszyn, które mają zostać złomowane. Może to wynikać z ich usterki, awarii lub zakończenia okresu użytkowania. Dział techniczny firmy powinien sporządzić listę przedmiotów do złomowania, uwzględniając takie informacje jak marka, model, numer seryjny czy rok produkcji.

Inwentaryzacja substancji szkodliwych

Przed złomowaniem maszyny bardzo ważne jest zabezpieczenie substancji szkodliwych w niej zawartych. Niektóre elementy mogą zawierać takie substancje jak azbest, metale ciężkie (ołowiowe akumulatory), oleje czy płyny chłodnicze. Istotne jest określenie rodzaju substancji oraz ich ilości, aby prawidłowo zabezpieczyć te materiały przed procesem złomowania.

Wybór firmy specjalizującej się w złomowaniu

Złomowanie maszyn i urządzeń powinno być przeprowadzone przez firmę, która posiada stosowne uprawnienia i certyfikaty. Decydując się na współpracę z taką firmą, warto zwrócić uwagę na jej doświadczenie, zakres usług czy referencje. Wybrana firma powinna także zapewnić transport maszyn i urządzeń do miejsca docelowego.

Przygotowanie maszyn i urządzeń do transportu

Maszyny muszą być przygotowane do bezpiecznego transportu. Może to obejmować ich demontaż, oczyszczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami podczas przewozu. Wszelkie substancje szkodliwe należy oznakować i odpowiednio zabezpieczyć. W przypadku niektórych urządzeń może być konieczne wykonanie procedury odgazowania.

Opracowanie harmonogramu prac

Przed przystąpieniem do złomowania ważne jest również opracowanie harmonogramu prac oraz ustalenie środków bezpieczeństwa dla pracowników. Współpraca z firmą specjalizującą się w złomowaniu powinna uwzględniać terminy rozpoczęcia i zakończenia prac, jak również warunki realizacji usługi.

Wróć do bloga
Katalog realizacje
Katalog z realizacjami

Zapraszamy do pobrania specjalnie przygotowanego katalogu naszych realizacji

Pracowaliśmy dla
Loga firm