Media zasilające niezbędne do obsługi automatycznych linii produkcyjnych

Automatyzacja produkcji przekłada się na poprawę bezpieczeństwa, wzrost kontroli i wydajności pracy, a co za tym idzie większe zyski przedsiębiorstwa. W dzisiejszych czasach jest ona już standardem, który pozwala na prowadzenie konkurencyjnej działalności. Zautomatyzowane linie produkcyjne nie mogłyby jednak działać bez zasilających je mediów, takich jak: prąd, woda czy gaz. Dowiedz się więcej o automatycznych liniach produkcyjnych i mediach je zasilających, które są niezbędne do ich działania!

Na jakiej zasadzie działają automatyczne linie produkcyjne?

Pracę na automatycznych liniach produkcyjnych wykonują indywidualnie zaprojektowane i zaprogramowane urządzenia, dostosowane do potrzeb i branży przedsiębiorstwa. W zautomatyzowanym kompleksie maszynowym, po zakończeniu jednego etapu, wytwarzana część jest automatycznie przenoszona na kolejne stanowisko, gdzie czeka na nią już maszyna zaprogramowana do wykonania innej pracy. Bieżąca praca ludzka jest ograniczona do nadzoru całego procesu produkcyjnego.

Jakie media zasilają automatyczne linie produkcyjne?

Media zasilające są niezbędne na każdym etapie działania automatycznych linii produkcyjnych. Zapotrzebowanie na konkretne media jest uzależnione od specyfiki działalności danego zakładu produkcyjnego, dlatego przy ich projektowaniu bardzo ważne jest zatrudnienie specjalistów, którzy przed przystąpieniem do pracy, szczegółowo przeanalizują sytuację zastaną w zakładzie.

Wyróżnia się media zasilające instalacje:

  • elektryczne, które dostarczają prąd elektryczny do zakładu przemysłowego. W celu minimalizacji kosztów, duże przedsiębiorstwa coraz częściej same wytwarzają prąd na swoje potrzeby, za pomocą agregatów prądotwórczych lub odnawialnych źródeł energii (OZE), takich jak panele fotowoltaiczne. Instalacje elektryczne są jednym z podstawowych mediów zasilających omawiane linie produkcyjne, ponieważ poza urządzeniami zasilają także inne media, na przykład kompresor w instalacjach pneumatycznych;
  • gazowe, które dystrybuują gaz z centralnej sieci gazowej oraz zasilają różne maszyny, np. suszarnie;
  • hydrauliczne, które pozwalają na wykorzystanie cieczy do przekazywania energii w układzie hydraulicznym, za pomocą pompy oraz siłownika;
  • olejowe, które dostarczają paliwo w postaci oleju opałowego;
  • pneumatyczne, zwane instalacjami sprężonego powietrza, które do działania wykorzystują sprężarkę, podnoszącą ciśnienie gazów.

 

Wróć do bloga
Katalog realizacje
Katalog z realizacjami

Zapraszamy do pobrania specjalnie przygotowanego katalogu naszych realizacji

Pracowaliśmy dla
Loga firm