Montaż maszyn a niezbędne instalacje - o czym pamiętać?

Montaż maszyn przemysłowych to zadanie wymagające dużej wiedzy, doświadczenia i odpowiedniego przygotowania. Współczesne maszyny przemysłowe cechują się dość skomplikowaną konstrukcją złożoną z delikatnych mechanizmów, dlatego usługę montażu dobrze jest powierzyć profesjonalnej firmie. Prawidłowy montaż maszyn jest niezwykle ważny, gdyż nawet najmniejszy błąd może stwarzać niebezpieczeństwo dla osób pracujących w ich pobliżu lub powodować przestoje w produkcji.

Rozmieszczenie i montaż urządzeń w miejscu docelowym to ostatni etap relokacji maszyn. Etap ten obejmuje nie tylko montaż, ale także podłączenie elektryczne, pneumatyczne czy hydrauliczne. Poprawne podłączenie i niezbędne instalacje odgrywają niezwykle istotną rolę. Dla zapewnienia ochrony przed porażeniem elektrycznym należy maszynę uziemić lub zerować. Warto także wiedzieć, że każda maszyna przemysłowa jest inna, stąd też różne są działania prowadzone podczas ich montażu.

O czym pamiętać przy montażu maszyn przemysłowych?

Prace przygotowawcze są często bagatelizowanym etapem montażu maszyny, a przecież istotne jest to, aby upewnić się, że wybrane wcześniej miejsce w ogóle nadaje się do posadowienia w nim urządzenia. Profesjonalny montaż maszyn zawsze musi być poprzedzony oględzinami oraz pomiarami stanowiska przeznaczenia, co pozwala na dokładne pozycjonowanie maszyny oraz jej prawidłowe podłączenie i uruchomienie. Podczas prac montażowych bardzo ważne jest przeprowadzenie testów zasilania oraz wyważenia maszyn. Co więcej, każda firma odpowiedzialna za montaż maszyny powinna się zapoznać z treścią instrukcji obsługi. Dowiedzieć się z niej można na przykład, gdzie znajdują się złącza do instalacji, co pozwala z góry zaplanować ustawienie maszyny.

Montaż maszyn przemysłowych wymaga wykorzystania dodatkowego sprzętu. Do tego celu wykorzystywane są głównie dźwigi samojezdne, suwnice mobilne, rolki transportowe oraz platformy i wózki widłowe. Podczas montażu przydatna jest także dokumentacja techniczna. Prace związane z relokacją i montażem maszyn niejednokrotnie wymagają odtworzenia dokumentacji maszyny. Na koniec wykonywane są testowe próby uruchomieniowe, których celem jest sprawdzenie, czy działanie maszyn jest prawidłowe, a także instalacja oprogramowania i automatyki przemysłowej, m.in. sterowników i paneli operatorskich. Jeśli wszystko jest w porządku, można uznać montaż maszyny za zakończony. Jeśli jednak parametry wskazują na to, że maszyna pracuje nieprawidłowo, należy poszukać przyczyny, co często oznacza ponowne przejrzenie instalacji.

Wróć do bloga
Katalog realizacje
Katalog z realizacjami

Zapraszamy do pobrania specjalnie przygotowanego katalogu naszych realizacji

Pracowaliśmy dla
Loga firm