Na czym polega relokacja maszyn?

Przedsiębiorstwa przemysłowe to bardzo często rozbudowane firmy z dużą liczbą oddziałów w kraju i za granicą. Czasami zdarza się sytuacja, w której konieczne jest użycie sprzętu znajdującego się na wyposażeniu firmy w innym mieście, a nawet w innym kraju. Wówczas najbardziej rozsądnym rozwiązaniem jest właśnie relokacja maszyny, czyli jej przeniesienie. Może mieć ona charakter zewnętrzny lub wewnętrzny. Ten pierwszy wiąże się z przemieszczaniem maszyny w obrębie zakładu, a drugi dotyczy transportu na większe odległości.

Relokacja maszyn to proces wymagający, wieloetapowy i bardziej skomplikowany, niż sam transport maszyn między zakładami pracy. W niektórych przypadkach istnieje konieczność wdrożenia bardziej zaawansowanych procedur, np. przy ładunkach ponadgabarytowych. Dokładnie przemyślana i zaplanowana relokacja maszyn i całych linii technologicznych usprawnia realizację zadań i zwiększa efektywność działania zakładu.

Jak wygląda proces relokacji maszyn?

Na kompleksową relokację maszyn składa się załadunek, transport, rozładunek oraz instalacje pojedynczych urządzeń i całych linii produkcyjnych. Przy czym, niektóre z urządzeń cechują się wysokim stopniem skomplikowania, a ich instalacja wiąże się z dużymi trudnościami. Cały proces relokacji należy rozpocząć od opracowania planu relokacji maszyn, kończąc na ich instalacji oraz testowaniu pod kątem prawidłowego działania. Profesjonalna relokacja powinna przebiec bezpiecznie i efektywnie, a jednocześnie nie powinna zakłócić pracy czy źle wpłynąć na zdolności produkcyjne zakładu.

Bardzo ważne jest opracowanie projektu relokacji maszyn. Specjaliści przygotowują go na podstawie aktualnych potrzeb Klienta, wymagań sprzętowych oraz warunków, które panują w przestrzeni, do której sprzęt jest przenoszony. Wszelkie prace powinny być przeprowadzone na podstawie wytycznych określonych we wcześniej przygotowanym projekcie. Natomiast zespół zajmujący się relokacją powinien zachować szczególną ostrożność, by nie uszkodzić przemieszczanego sprzętu.

Aby relokacja maszyn przebiegła bezpiecznie i profesjonalnie należy zastosować również specjalistyczny sprzęt umożliwiający zarówno udźwig, jak i transport ładunków. Najczęściej do relokacji używa się suwnic hydraulicznych, dźwigów samojezdnych, platform, wózków widłowych czy rolek transportowych. Odpowiednie zaplecze logistyczne i technologiczne pozwala na sprawne i bezpieczne przemieszczenie maszyn.

Wróć do bloga
Katalog realizacje
Katalog z realizacjami

Zapraszamy do pobrania specjalnie przygotowanego katalogu naszych realizacji

Pracowaliśmy dla
Loga firm