Podstawowe usługi spawalnicze i ich charakterystyka

Spawanie jest procesem trwałego łączenia elementów, który wymaga wysokiej precyzji. Dzięki wykorzystaniu nowoczesnych technologii i zaawansowanych narzędzi usługi spawalnicze mogą być wykonywane w sposób wydajny i oszczędny. Wybór odpowiedniej metody spawania zależy głównie od rodzaju tworzywa. Aby uzyskać spoiwo o określonych parametrach, które zapewni trwałość, wytrzymałość i odporność na niekorzystne warunki, należy wybrać odpowiednią metodę spawania. Usługi spawalnicze wykonuje się dla poszczególnych elementów oraz całych konstrukcji. Dowiedz się, jakie metody spawania są najpopularniejsze!

Spawanie elektrodą otuloną

Jest to metoda spawania łukowego, do której wykorzystuje się topliwą elektrodę metalową pokrytą otuliną topnika. Polega ona na stapianiu metali w miejscu ich połączenia z wykorzystaniem łuku elektrycznego, który powstaje między elementem poddawanym spawaniu a elektrodą otuloną. Metoda ta znajduje zastosowanie w przypadku metali niestopowych, niskostopowych i wysokostopowych. Umożliwia spawanie żeliwa i metali nieżelaznych.

Spawanie w osłonach gazowych

  • Spawanie TIG

Ten rodzaj spawania można stosować do łączenia stali niskostopowych, wysokostopowych i metali nieżelaznych np. aluminium i miedzi. Spawanie TIG wybierają osoby, którym zależy na wysokiej precyzji łączenia. Do spawania wykorzystuje się elektrodę nietopliwą w osłonie gazu obojętnego.

  • Spawanie MIG

Spawanie MIG sprawdza się przy metalach nieżelaznych. Jest to proces spawania łukowego elektrodą topliwą w postaci drutu pełnego w osłonie gazów obojętnych, np. argonu, helu lub ich mieszanki.

  • Spawanie MAG

Spawanie MAG wykonuje się przy pomocy elektrody topliwej w osłonie aktywnych chemicznie gazów lub ich mieszanek. Elektrodą topliwą (pełniącą też rolę spoiwa) może być zarówno drut pełny, jak i proszkowy. Metodę MAG stosuje się przy stali niestopowej, niskostopowej i wysokostopowej.

Wróć do bloga
Katalog realizacje
Katalog z realizacjami

Zapraszamy do pobrania specjalnie przygotowanego katalogu naszych realizacji

Pracowaliśmy dla
Loga firm