Relokacja a transport maszyn. Dlaczego nie należy mylić tych dwóch pojęć?

Gdy trzeba przemieścić maszyny z jednego miejsca na drugie, mamy do czynienia z ich transportem lub relokacją. Obydwie te czynności wykonuje się częściej niż mogłoby się początkowo wydawać. Najbardziej oczywistą sytuacją, która tego wymaga, jest zmiana siedziby firmy – trzeba wtedy przewieźć cały sprzęt do nowej lokalizacji. Istnieje jednak wiele innych przypadków, gdy maszyny muszą zostać dostarczone w inne miejsce: bardzo popularne jest wypożyczanie ich pomiędzy różnymi oddziałami tej samej spółki lub firmami mocno zaprzyjaźnionymi. Transport dużych urządzeń jest codziennością w branży budowlanej – choć wiele z nich posiada koła, przepisy nie pozwalają im poruszać się po zwyczajnych drogach i trzeba przewieźć je z zachowaniem odpowiednich standardów. Bardzo często dotyczy to również maszyn rolniczych. Za to relokacja polega czasami na przeniesieniu urządzenia w inne miejsce w tym samym budynku. 

Warto bowiem pamiętać, że relokacja maszyn oraz ich transport to dwie różne czynności. Bardzo często są one ze sobą mylone – prawdopodobnie dlatego, że transport jest jednym z elementów relokacji maszyn – jednak ona sama jest przedsięwzięciem o wiele bardziej rozbudowanym oraz skomplikowanym logistycznie. Już sam transport bywa często bardzo trudny: każdą maszynę trzeba właściwie zabezpieczyć i zapewnić odpowiednie warunki, gdy będzie załadowana do wiozącego ją pojazdu. Czasami wymaga to zadbania o konkretne pozwolenia, zwłaszcza w przypadku urządzeń wielkogabarytowych, których przewóz wiąże się z wieloma trudnościami i wymaga perfekcyjnej organizacji. Wszystkie te problemy dotyczą również relokacji, która zazwyczaj jest jeszcze większym wyzwaniem. 

Jak wygląda relokacja maszyn? 

Podczas gdy transport maszyn polega na ich załadowaniu, przewiezieniu i wyładowaniu w miejscu przeznaczenie, w skład relokacji maszyn wchodzi również ich demontaż oraz przygotowanie do działania w nowej lokalizacji. Niektóre z tych urządzeń cechują się wysokim stopniem skomplikowania i ich instalacja wiąże się z wieloma trudnościami. To właśnie dlatego czasami usługa ta jest wykorzystywana w celu przeniesienia maszyny do innego pomieszczenia – samo jej poprawne odłączenie i ponowny montaż potrafi być poważnym wyzwaniem. W połączeniu z transportem wymaga nie tylko wysokich umiejętności organizacyjnych, ale również odpowiedniej wiedzy, dotyczącej zarówno transportu oraz obowiązujących przepisów, jak również samych maszyn i ich działania. Podejmować się tego muszą jedynie wykwalifikowani pracownicy. 

Wróć do bloga
Katalog realizacje
Katalog z realizacjami

Zapraszamy do pobrania specjalnie przygotowanego katalogu naszych realizacji

Pracowaliśmy dla
Loga firm