Relokacja zakładu za granicę a kwestie formalne

Chociaż relokowanie całego zakładu za granicę to nadal zjawisko stosunkowo rzadkie, niemniej coraz więcej przedsiębiorstw decyduje się na tego rodzaju przedsięwzięcie, poszukując oszczędności lub próbując rozszerzyć swoje kanały dystrybucyjne. Jak pod kątem formalności wygląda relokacja zakładu za granicę?

Wymogi prawne i administracyjne a relokacja zakładu

Relokacja całego zakładu za granicę to bardzo duże przedsięwzięcie zarówno ze względów organizacyjnych i technicznych, jak i formalnych. Już na etapie wstępnego planowania należy bardzo dokładnie zapoznać się z regulacjami obowiązującymi w danym kraju. Jeśli przenosimy maszyny, należy przestrzegać nie tylko prawa pracy, ale i prawa dotyczącego transportu, zwłaszcza ładunków ponadgabarytowych, gdyż te regulacje są dość zróżnicowane w różnych państwach UE, a tym bardziej świata.

Czynniki prawne niekiedy stanowią wręcz pewne ograniczenie. Zdarzyć się może, że z powodu pewnych niedociągnięć, proces relokacji może się znacznie wydłużyć i skomplikować, co niejednokrotnie ma swoje konsekwencje dla prowadzonego biznesu. Zagranicznej firmie może być też trudniej uzyskać niezbędne pozwolenia na transport ponadgabarytowy o bardzo dużych ciężarach — zwykle dopełnienie wszystkich formalności trwa znacznie dłużej niż w kraju.

Jak usprawnić proces relokacji zakładu za granicę?

Aby mieć pewność, że proces relokacji zakładu za granicę przebieg sprawnie i zgodnie z prawem, warto skorzystać z usług profesjonalnej firmy, która specjalizuje się w tej dziedzinie. Zachęcamy więc do współpracy z INTER-TECH, która specjalizuje się w kompleksowej obsłudze zakładów maszyn przemysłowych, które chcą przenieść swoje maszyny do innego kraju. Posiadamy nie tylko niezbędny sprzęt i środki transportu, ale przede wszystkim doświadczonych pracowników z wiedzą i umiejętnościami, które okazują się niezastąpione w przypadku tego rodzaju przedsięwzięć. Dzięki temu skrupulatnie planujemy cały proces, uwzględniając przy tym wszystkie wymogi prawne i administracyjne. Już na etapie wstępnego planowania przygotowujemy się do relokacji zarówno od strony technicznej, jak i formalnej. To pozwala nam uniknąć niespodziewanych sytuacji i zrealizować zlecenie sprawnie, terminowo i zgodnie z oczekiwaniami naszych klientów.

 

 

 

Wróć do bloga
Katalog realizacje
Katalog z realizacjami

Zapraszamy do pobrania specjalnie przygotowanego katalogu naszych realizacji

Pracowaliśmy dla
Loga firm