Specyfika drogowego transportu maszyn i urządzeń

Maszyny i urządzenia wykorzystywane w procesach produkcyjnych wyróżniają się zwykle wysokie stopniem złożoności konstrukcji, dużymi rozmiarami oraz sporą masą. Wszystkie procesy logistyczne związane z ich przewożeniem są więc najczęściej dość skomplikowane i obejmują wiele etapów przygotowań. Niezbędny jest ich fachowy demontaż, wcześniejsze przygotowanie stanowiska w lokalizacji docelowej oraz prawidłowe wykonanie wszystkich czynności przy podnoszeniu, wyprowadzaniu poza budynek oraz załadunku na specjalnie dostosowany pojazd. Drogowy transport maszyn przemysłowych ze względu na ich wysoką wartość, a także konieczność zapewnienia pełnego bezpieczeństwa przemieszczanego sprzętu podczas całej operacji, wymaga prawidłowego sztauowania ładunku i wcześniejszego ustalenia optymalnej trasy przejazdu, a w przypadku ładunków ponadgabarytowych również uzyskania potrzebnych zezwoleń. Zobaczmy, jakie są zasady bezpiecznego przewozu maszyn i urządzeń.

W jaki sposób można przewozić maszyny przemysłowe?

Maszyny i urządzenia przemysłowe, choć zwykle są duże i ciężkie mogą być podczas przewożenia narażone na znaczną liczbę czynników, które mogą doprowadzić do ich uszkodzenia. Problemem będą zarówno zgniecenia czy złamania spowodowane niekontrolowanym przesunięciem się maszyn, jak i pojawiające się podczas jazdy przeciążenia lub wibracje. W przypadku wielu urządzeń nawet najmniejsze odkształcenia czy skrzywienia ich konstrukcji mogą spowodować trudne do wyeliminowania zniszczenia. Warto pamiętać, że wszystkie maszyny są projektowane z myślą o znoszeniu obciążeń powstających podczas ich pracy, wobec czego wytrzymałość np. na skręcenie ramy wskutek przesunięcia się urządzenia na platformie transportowej spowodowanego nieprawidłowym mocowaniem może mieć opłakane skutki.

Żeby zapobiec potencjalnemu ryzyku uszkodzenia maszyn, profesjonalne firmy zajmujące się ich translokacją stosują wiele zabezpieczeń, zarówno w postaci montowania w razie potrzeby specjalnych wzmocnień, jak i prawidłowego mocowania ładunku czy używania do przewozu specjalistycznego sprzętu w postaci odpowiednio dobranych naczep i pojazdów.

W przypadku urządzeń, których rozmiary nie przekraczają wysokości do 2,8–3 m, szerokość nie jest większa niż 2,45, a długość nie sięga ponad 13,6 m, natomiast masa nie przekracza 25 t, zazwyczaj można skorzystać z naczepy standardowej. Jeśli jednak wymiary lub masa będą większe, konieczne będzie użycie naczep specjalistycznych. Rozwiązaniem mogą być naczepy o obniżonej platformie, niskopodłogowe albo tzw. zagłębione. Przewóz urządzeń o bardzo dużych rozmiarach może jednak zmuszać do wykorzystania naczep modułowych.

Konieczność użycia takich naczep oznacza zwykle, że ładunek ma charakter ponadgabarytowy, co pociąga za sobą konieczność uzyskania specjalnych zezwoleń, a także dokładnego sprawdzenia i przygotowania trasy przejazdu. W zależności od rozmiarów i masy, ładunek ponadgabarytowy może zostać zakwalifikowany do jednej z sześciu kategorii, co rzutuje na warunki, jakie przewoźnik musi spełnić podczas całej operacji. Wśród nich znajdują się m.in. takie wymogi jak obecność jednego lub dwóch aut pilotujących, sporządzenie dokładnego planu przejazdu wraz ze sprawdzeniem stanu wszystkich dróg i mostów na trasie.

Zabezpieczenie przewożonych maszyn i urządzeń

Zabezpieczenie ładunku podczas transportu obejmuje zarówno zapewnienie ochrony przed warunkami zewnętrznymi, które mogłyby doprowadzić do jego zniszczenia lub uszkodzenia, jak i zabezpieczenie go przed przemieszczaniem się na środku transportu. Odpowiednie umieszczenie ładunku oznacza przede wszystkim uwzględnienie jego środka ciężkości i przewidzenie wpływu, jaki może mieć na stabilność całego pojazdu. W przypadku maszyn i urządzeń zwykle mamy do czynienia z korzystnym umiejscowieniem jego środka ciężkości. Warto jednak pamiętać, że w grę wchodzi nie tylko wysokość, na której się on znajduje, ale również jego położenie względem szerokości i długości maszyny, co powinno znaleźć swoje odzwierciedlenie w pozycji ładunku względem platformy ładunkowej.

Równie istotne jest zabezpieczenie przed przesuwaniem i przechylaniem. Przy dużej masie głównym zabezpieczeniem będzie zwykle tarcie występujące między ładunkiem a powierzchnią, na jakiej jest ustawiony, jednak w przypadku maszyn o nieregularnym kształcie dolnej części konieczne będzie zastosowanie dodatkowych klinów czy podkładów.

Najczęściej wykorzystywanymi sposobami unieruchamiania ładunku jest stosowanie odciągów. Występują one w formie pasów, łańcuchów oraz lin stalowych. Ponieważ kluczowym elementem ochrony jest dobre napięcie zabezpieczeń, powinny one być mocowane za pomocą specjalnych napinaczy. Elementy unieruchamiające ładunek nie mogą jednak doprowadzić do jego uszkodzenia. W większości przypadków konieczne może być stosowanie odpowiednich ochraniaczy krawędzi, np. listew kątowych.

Warto pamiętać, że ilość i rozmieszczenie użytych odciągów powinny odpowiadać masie ładunku. Konieczne jest również przestrzeganie zaleceń dotyczących dopuszczalnego kąta, pod jakim mogą być zakładane odciągi oraz ich ułożenia względem rozkładu masy przewożonej maszyny.

Wróć do bloga
Katalog realizacje
Katalog z realizacjami

Zapraszamy do pobrania specjalnie przygotowanego katalogu naszych realizacji

Pracowaliśmy dla
Loga firm