Systemy recyklingu maszyn w różnych krajach

Ze względu na gwałtowny wzrost ilości produkowanych maszyn, niezbędny staje się ich recykling. Aby nie zaśmiecać naturalnego środowiska, poszczególne kraje stworzyły zatem specjalne systemy ich ponownego wykorzystania. Co więcej, recykling maszyn nie tylko chroni naturalne środowisko, lecz również pozwala obniżyć koszty materiałowe odnowy uszkodzonych pojazdów. Z maszyn bowiem odzyskuje się części, nadające się do ponownego wykorzystania. Jak zatem z recyklingiem urządzeń radzą sobie poszczególne kraje?

Kilka słów o recyklingu maszyn w Polsce

Polska jest krajem, w którym recykling maszyn staje się coraz bardziej popularny i w którym pomału zaczyna tworzyć się infrastruktura, przeznaczona do utylizacji starych maszyn. Na terenie kraju znajdują się obecnie trzy młyny przemysłowe, do których można oddać zużyte maszyny. Mogą one przerobić od 3000 do 7000 sztuk maszyn rocznie. Jeśli taki młyn nie znajduje się w twoim zasięgu, zużytą maszynę możesz oddać na szrot i uzyskać stosowny certyfikat. Możesz także zlecić demontaż starych maszyn naszej firmie.

Jak wygląda system holenderski?

Najstarszym systemem recyklingu maszyn jest system holenderski, działający w krajach Beneluksu już od lat 90 tych. Koszty utylizacji ponoszą w tym systemie producenci oraz importerzy, ewentualnie właściciel pojazdu, jeśli został on zarejestrowany przed rokiem 2000. W Holandii obecnie znajduje się około 800 punktów zbiórki maszyn, do których w roku 2002 oddano 90% pojazdów.

Recykling maszyn w Szwecji

W Szwecji system recyklingu maszyn funkcjonuje z powodzeniem już od 2001 roku. Koszt utylizacji maszyny ponosi jej użytkownik, w momencie pierwszej rejestracji pojazdu. Tak zbierane opłaty recyklingowe są gromadzone na państwowym koncie funduszu celowego, który jest przeznaczony na pokrycie między innymi kosztów demontażu maszyn czy na odzysk konkretnych podzespołów.

Czym charakteryzuje się recykling maszyn w Niemczech?

Zaledwie rok później, bo w 2002 roku wprowadzono system utylizacji maszyn za naszą zachodnią granicą, czyli w Niemczech. Tam za utylizację pojazdów zarejestrowanych po 2002 roku płacą ich producenci oraz importerzy. Z kolei posiadacze pojazdów zarejestrowanych przed 2002 rokiem sami ponoszą koszty utylizacji maszyn. Na terenie naszych sąsiadów znajduje się  15 000 certyfikowanych punktów odbioru złomowanych maszyn i pojazdów.

Na koniec warto wspomnieć o systemie recyklingu maszyn, funkcjonującym poza Europą, czyli w Stanach Zjednoczonych. Tam problem utylizacji starych pojazdów został rozwiązany inaczej; dealerzy przyjmują stare maszyny, jednocześnie pomniejszając cenę nowego pojazdu o wartość starego. Zdarza się również, że dealerzy we własnych warsztatach naprawiają stare pojazdy i dalej je sprzedają lub jeśli nie ma innego wyjścia, poddają utylizacji.

Wróć do bloga
Katalog realizacje
Katalog z realizacjami

Zapraszamy do pobrania specjalnie przygotowanego katalogu naszych realizacji

Pracowaliśmy dla
Loga firm