Trendy relokacyjne na świecie

Relokacja maszyn i linii przemysłowych to bardzo duże przedsięwzięcie. Jednocześnie współczesne firmy coraz częściej muszą stawiać czoła temu wyzwaniu. Do najważniejszych czynności relokacyjnych zaliczamy demontaż urządzeń, transport z punktu A do punktu B oraz przeprowadzenie montażu na miejscu. Wszystko to wymaga nie tylko odpowiedniego przygotowania logistycznego, ale również zorganizowania niezbędnych zasobów technicznych, bez których nie można byłoby przeprowadzić tego przedsięwzięcia. Oczywiście w całym procesie kluczowe znaczenie ma również restrykcyjne przestrzeganie zasad bezpieczeństwa oraz odpowiednia wiedza i umiejętności osób odpowiedzialnych za relokację maszyn i linii produkcyjnych.

Relokacja na świecie kiedyś i dziś

W ostatniej dekadzie ubiegłego wieku oraz przez pierwsze lata XXI w. relokacja odbywała się niemal przede wszystkim z krajów o wysokich kosztach pracy do krajów z niskimi kosztami. Pieniądze w dużej mierze wpłynęły na decyzję o relokacji przedsiębiorstwa, chociaż brano pod uwagę również inne czynniki, takie jak np. standardy w ochronie środowiska, czy dostępność do energii. Jednak im niższe koszty prowadzenia działalności w danym kraju, tym chętniej przedsiębiorstwa przenosiły się tam ze swoim biznesem. 10-20 lat temu była to przede wszystkim Azja, z Chinami na czele.

Współcześnie rynek azjatycki nie jest już tak atrakcyjny. Wiele lat intensywnej eksploatacji spowodował, że tamtejszy rynek jest już mocno “przeciążony” przedsiębiorstwami. Dodatkowo wzrosły koszty pracy i coraz częściej brakuje wykwalifikowanych pracowników. Stawiając na Azję, duże firmy planujące relokację często rozważają takie kierunki jak Wietnam czy Kambodża. Przychylny wzrokiem spoglądają też na kraje Ameryki Południowej, takie jak Brazylia. Bierze się pod uwagę, chociaż rzadziej, również Afrykę.

Relokacja maszyn - wyzwania

Bez względu na to, czy relokacja maszyn lub/i linii przemysłowych odbywa się w obrębie tego samego kraju, miasta czy nawet tego samego budynku bądź hali, zawsze niezbędne jest opracowanie szczegółowego harmonogramu działań, który będzie obejmował wszystkie działania na każdym etapie. Największe wyzwania w tym zakresie związane są z zapewnieniem odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa zarówno maszynom, jak i ludziom uczestniczącym w relokacji. Kolejna kwestia to zaplecze techniczne niezbędne przy realizacji tego przedsięwzięcia.

Wróć do bloga
Katalog realizacje
Katalog z realizacjami

Zapraszamy do pobrania specjalnie przygotowanego katalogu naszych realizacji

Pracowaliśmy dla
Loga firm