Udźwig. Ważny parametr przy wyborze żurawia przeładunkowego

Żuraw przeładunkowy nazywany jest również przenośnym, ponieważ jest to dźwignica zamontowana na samochodzie ciężarowym między kabiną kierowcy a skrzynią albo z tyłu pojazdu. Specyficzna budowa tej maszyny umożliwia jej swobodne przemieszczanie się i maksymalne podjeżdżanie do miejsc, w których konieczna jest jej pomoc. Przy użyciu żurawia przeładunkowego można załadować ładunek na samochód, a następnie dokonać jego rozładunku. Dzięki ich zastosowaniu można między innymi przenosić maszyny i linie produkcyjne.


Jak jest zbudowany żuraw przeładunkowy?


Żuraw przeładunkowy składa się z podstawy, czyli bazy, w której znajduje się kolumna obrotowa. Osadzony na niej jest wysięgnik, który zbudowany jest (w zależności od modelu) z jednego albo dwóch ramion. Są one ze sobą połączone przegubowo. Poruszają się przy użyciu siłowników hydraulicznych. Na końcu ramienia znajduje się element chwytający, najczęściej jest to: hak, chwytak, widły bądź ścisk. Żurawie tego typu są napędzane pompą hydrauliczną połączoną z podwoziem pojazdu specjalną przystawką odbioru mocy, która jest podłączona do wyjścia ze skrzyni biegów. 


Czym jest udźwig żurawia przeładunkowego?


Jednym z najważniejszych parametrów żurawi przeładunkowych jest ich udźwig. Jest to nominalna, maksymalna wielkość obciążenia, jakie mogą podnosić i przenosić. Jest to więc wartość informująca użytkowników, jaki jest maksymalny dopuszczalny ciężar, który może podnieść dany żuraw. Jest on wyrażany w tonach lub kilogramach. Jeżeli podczas pracy nie przekraczamy udźwigu żurawia określonego przez producenta, gwarantuje on nam jego bezpieczną i prawidłową pracę. Większość żurawi przeładunkowych ma nośność kilku ton. 


Masa ładunku a udźwig żurawia przeładunkowego – o czym należy pamiętać?

Zastanawiając się nad tym, czy dany ładunek może być bezpiecznie przeniesiony przez żuraw przeładunkowy, sugerujemy się najczęściej informacjami dotyczącymi maksymalnego udźwigu żurawia zawartymi w jego specyfikacji technicznej. Konieczne jest dokładne zaplanowanie i przewidzenie przebiegu prac, ponieważ wartość udźwigu podawana przez producenta dotyczy tylko pracy na minimalnym wysięgu. Jeżeli planujemy wykonać pracę wymagającą ładowania lub rozładowywania na większym wysięgu, powinniśmy wziąć pod uwagę fakt, że udźwig żurawia będzie mniejszy. Zdolność udźwigowa żurawia przeładunkowego jest więc zależna nie tylko od ciężaru samego ładunku, ale także od wysięgu, na jakim będą musiały być przeprowadzane prace. Musimy również pamiętać o tym, że zdolność udźwigowa żurawia jest tym mniejsza, im wyżej zamierzamy podnieść ładunek. 


Mocując ładunek na żurawiu, musimy więc mieć zawsze na uwadze, że ważny jest nie tylko nominalny ciężar ładunku, ale także wysokość, na jaką zamierzamy go ponieść oraz konieczny do przeprowadzenia prac wysięg.

Wróć do bloga
Katalog realizacje
Katalog z realizacjami

Zapraszamy do pobrania specjalnie przygotowanego katalogu naszych realizacji

Pracowaliśmy dla
Loga firm