Zasady postępowania przy relokacji pojazdów wojskowych

W celu zapewnienia bezpieczeństwa na pewnych obszarach danego kraju oraz w określonych rejonach geograficznych rozlokowywane są oddziały wojskowe mające zapewnić stabilizację w regionie, oraz bezpieczeństwo ludności cywilnej. Jednak relokacja pojazdów wojskowych, z jednego miejsca na drugie, nie należy do zadań najprostszych. Sojusz NATO precyzyjnie określił w Doktrynie Transportu i Ruchu Wojsk sposób ich przemieszczania, sytuacje oraz warunki transportu pojazdów. Dlatego wszelkie działania muszą być podyktowane przede wszystkim zgodnością z przepisami traktującymi o tego rodzaju zadaniu. Całość przedsięwzięcia rozpoczyna odpowiednie zaplanowanie relokacji, czyli pierwszy krok w szeroko rozumianej logistyce. Plan musi uwzględniać dokładną trasę przejazdu wojsk, a także w przypadku przemieszczania między krajami, odpowiednie wymogi dla tego rodzaju transportu panujące w danym państwie. W przypadku Polski taką zgodę wydają Rada Ministrów oraz Minister Obrony Narodowej. Etap formalny jest kwestią najważniejszą, która musi być odpowiednio uregulowana, inaczej konsekwencje mogą być bardzo poważne.

Załadunek.

Wcześniej osadzone oddziały wojskowe, dla których zachodzi konieczność przeprowadzenia relokacji, wymagają odpowiednie przygotowania do transportu. O ile pojazdy same z siebie się poruszają, o tyle już rozmaite ładunki, kontenery i wiele innych elementów wyposażenia oddziału, o znacznej wadze wymagają odpowiedniego załadowania na stosowne pojazdy. Armia w swoich szeregach nie ma maszyn wspierających załadunek, dlatego na zlecenie wojska wynajmuje się takie firmy jak Intertech, których zadaniem jest załadunek wyposażenia. W tym celu firma wykorzystuje najróżniejsze pojazdy, o różnych gabarytach oraz mocy, które pozwalają na to, aby w szybki, prosty i bezpieczny dla przenoszonych rzeczy, sposób załadować tak ważne elementy jak wyposażenie wojska, przy których liczy się precyzja, gdy w grę wchodzi przenoszenie amunicji oraz broni.

Ogólne reguły.

Na reguły przemieszczania pojazdów wojskowych składają się podstawowe zasady oraz bardziej szczegółowe, związane z przemieszczaniem wojsk. Podstawą jest wspomniane uzyskanie zgód na tego rodzaju działanie od odpowiednich organów danego kraju, uzyskiwane po zaakceptowanie przez te organy przygotowanego planu transportu, a także właściwe załadowanie ładunków, i zabezpieczenie ich na czas relokacji. Kolejnym krokiem jest przedstawienie na granicy danego kraju uzyskanych pozwoleń, i przekraczanie tychże granic w odpowiednim umundurowaniu. Jeśli transport dotyczy przewozu również broni i amunicji, również na to potrzebne są zezwolenia, w innym przypadku, nie jest to konieczne. W przypadku przewozu towarów innego rodzaju również i one wymagają zgody, jednak związanej z przewozem towarów nienormatywnych. Ostatnią z podstawowych zasad, jest dostosowanie się do wymogów obowiązujących służbę wojskową w danym kraju. Oprócz kwestii formalnych pozostają także względy praktyczne. Te obejmują między innymi odpowiednie oznakowanie pojazdów jadących w kordonie wojskowym, ponieważ każda kolumna pojazdów ma inny numer zezwolenia na przemieszczanie i ten numer musi być naniesiony w odpowiednim miejscu pojazdu. Nie należy także zapominać o odpowiednim oświetleniu, które będzie jasno i klarownie sygnalizować przejazd pojazdów wojskowych.

Wróć do bloga
Katalog realizacje
Katalog z realizacjami

Zapraszamy do pobrania specjalnie przygotowanego katalogu naszych realizacji

Pracowaliśmy dla
Loga firm